IJsvereniging Paterswolde
IJsbaan is: Gesloten!
Verslag jaarvergadering IJsvereniging 2018

Op donderdag 29 november heeft de IJsvereniging Paterswolde haar jaarlijks ledenvergadering gehouden.

De secretaris en de penningmeester presenteerden hier hun jaarverslagen.

Ook afgelopen seizoen, evenals het vorige, is de ijsbaan drie dagen open geweest. We moesten er even op wachten maar op 2,3 en 4 maart kon er geschaatst worden! Alleen in het seizoen 2004-2005 zijn we later open geweest, op 6 maart. De timing was perfect want we waren op de laatste dagen van de krokusvakantie.

Gedurende het hele seizoen komen bestuursleden elke donderdagochtend bij elkaar op de baan voor onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kantine en het bijhouden van de baan. De dijken worden gemaaid, kantine is geschilderd, de stoep is aangepast en de tegels rondom de kantine opnieuw gelegd.

Afgelopen seizoen konden onze leden twee keer gratis schaatsen op kunstijsbaan Kardinge in Groningen. Het Gewest Drenthe organiseert dit samen met Gewest Groningen voor alle leden van de Natuurijsverenigingen die bij de KNSB zijn aangesloten. In december waren er totaal 650 schaatsers waarvan 77 van onze ijsvereniging en in februari waren er totaal 969 schaatsers waarvan 104 van onze vereniging.

Op vrijdag 13 april is de jaarlijkse klaverjasavond geweest. De opkomst was groot met 36 deelnemers, er werd een sportieve strijd geleverd en de winnaar van de avond was Jannes Harms. Tweede werd Alie Meinema en derde Jannes Mulder.

De penningmeester gaf in zijn jaarverslag aan dat dit seizoen een positief saldo is behaald vanwege inkomsten van de kantine en de kassa. Verder mochten we €2000 subsidie ontvangen van de RABO-bank voor nieuwe baanverlichting en hebben we ruim €1000 ontvangen van de RABO-clubkasactie. De gemaakte kosten waren voor het schilderen van de kantine, de aanschaf van nieuwe baanverlichting en vervangen van tegels rondom de kantine.

Vorig zomer zijn er geen schapen op de baan geweest en is het gras gemaaid. Met name het bijhouden van de dijken heeft veel tijd gekost. Afgelopen zomer is de grasmat wel weer onderhouden door een kudde van 60 schapen. De intentie is dat ook volgend jaar de grasmat begraasd zal worden door deze kudde.

De ijsvereniging heeft ook mee kunnen profiteren van de RABO-clubactie. Met het geld dat we vorig jaar mochten ontvangen van deze actie zijn nieuwe jassen aangeschaft. Het kwam mooi uit dat ze dit seizoen ook gedragen konden worden op het ijs. Met het geld dat we afgelopen oktober hebben ontvangen is de stoep bij de kantine aangepast. Hartelijk dank aan diegenen die op onze vereniging hebben gestemd!

Bij de algemene ledenvergadering van het Gewest Drenthe is informatie gegeven over de nauwe samenwerking tussen de Gewesten Groningen en Drenthe. Er is inmiddels één bestuur voor beide gewesten maar er is geen fusie. Wat betreft de nieuwe ijsbaan heeft de Provincie de voorkeur gegeven aan Hoogeveen maar er is nog steeds onzekerheid omdat Hoogeveen heeft aangegeven de ijsbaan niet binnen de gestelde tijd af te kunnen krijgen. De Provincie is nu weer aan zet en het Gewest Drenthe hoopt van harte dat de ijsbaan wordt gerealiseerd. Het Gewest Drenthe krijgt geen geld meer van het sectiebestuur KNSB en vraagt daarom contributie van alle aangesloten natuurijsverenigingen. Hiervoor krijgen de verenigingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering terug en BumaStemra-rechten voor het draaien van muziek. Daarnaast kunnen leden 3x gratis schaatsen in Kardinge. Het KNSB-lidmaatschap komt hier nog bij.

De bestuursleden Harry Nijland, Reinder Brinks en Roelof Rossing traden af. Alle drie waren ze herkiesbaar.

Aan het eind van de vergadering werd aandacht geschonken aan het feit dat Hilbrant Hartlief 35 jaar bestuurslid van de IJsvereniging is geweest en Reinder Brinks en Roelof Rossing 15 jaar bestuurslid zijn geweest.

Delen!
  •  
  •  
  •