IJsvereniging Paterswolde
IJsbaan is: Gesloten!

IJsvereniging Paterswolde en de Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie. Sportverenigingen krijgen ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving omdat ze persoonsgegevens verwerken van hun leden. In deze notitie wordt beschreven hoe we als IJsvereniging Paterswolde omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Persoonsgegevens die we verwerken: Achternaam en initialen, adresgegevens en bankrekeningnummer.  Deze gegevens heeft u ons verstrekt omdat u lid bent geworden van onze vereniging.

De IJsvereniging Paterswolde verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: de bankgegevens voor het afschrijven van de contributie en de adresgegevens voor het bezorgen of verzenden van uw ledenkaarten en nieuwsbrief.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard: de vereniging bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Met andere woorden, zodra u uw lidmaatschap opzegt worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden: IJsvereniging Paterswolde verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (b.v. betaling contributie) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. IJsvereniging Paterswolde gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Via onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat ze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen van persoonsgegevens IJsvereniging Paterswolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. U heeft het recht de IJsvereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, te corrigeren of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan de organisatie die de betreffende gegevens van de Vereniging heeft ontvangen.

Publicatie van foto’s. Als de ijsbaan open is kunnen foto’s gemaakt worden die ook op de site te zien zullen zijn. Het vertonen van deze foto’s wordt gezien als gerechtvaardigd belang om de vereniging te promoten. Ook de foto’s van wedstrijden kunnen op de website gepubliceerd worden. Hierbij kunnen schaatsers of toeschouwers herkenbaar in beeld komen. Wij zijn van mening dat deze foto’s de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet schaden. Bent u onverhoopt een andere mening toegedaan dan vragen wij u dit kenbaar aan ons te maken. U kunt uw bezwaar richten aan ons secretariaat.

Verslag jaarvergadering IJsvereniging 2018

Op donderdag 29 november heeft de IJsvereniging Paterswolde haar jaarlijks ledenvergadering gehouden.

De secretaris en de penningmeester presenteerden hier hun jaarverslagen.

Ook afgelopen seizoen, evenals het vorige, is de ijsbaan drie dagen open geweest. We moesten er even op wachten maar op 2,3 en 4 maart kon er geschaatst worden! Alleen in het seizoen 2004-2005 zijn we later open geweest, op 6 maart. De timing was perfect want we waren op de laatste dagen van de krokusvakantie.

Gedurende het hele seizoen komen bestuursleden elke donderdagochtend bij elkaar op de baan voor onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kantine en het bijhouden van de baan. De dijken worden gemaaid, kantine is geschilderd, de stoep is aangepast en de tegels rondom de kantine opnieuw gelegd.

Afgelopen seizoen konden onze leden twee keer gratis schaatsen op kunstijsbaan Kardinge in Groningen. Het Gewest Drenthe organiseert dit samen met Gewest Groningen voor alle leden van de Natuurijsverenigingen die bij de KNSB zijn aangesloten. In december waren er totaal 650 schaatsers waarvan 77 van onze ijsvereniging en in februari waren er totaal 969 schaatsers waarvan 104 van onze vereniging.

Op vrijdag 13 april is de jaarlijkse klaverjasavond geweest. De opkomst was groot met 36 deelnemers, er werd een sportieve strijd geleverd en de winnaar van de avond was Jannes Harms. Tweede werd Alie Meinema en derde Jannes Mulder.

De penningmeester gaf in zijn jaarverslag aan dat dit seizoen een positief saldo is behaald vanwege inkomsten van de kantine en de kassa. Verder mochten we €2000 subsidie ontvangen van de RABO-bank voor nieuwe baanverlichting en hebben we ruim €1000 ontvangen van de RABO-clubkasactie. De gemaakte kosten waren voor het schilderen van de kantine, de aanschaf van nieuwe baanverlichting en vervangen van tegels rondom de kantine.

Vorig zomer zijn er geen schapen op de baan geweest en is het gras gemaaid. Met name het bijhouden van de dijken heeft veel tijd gekost. Afgelopen zomer is de grasmat wel weer onderhouden door een kudde van 60 schapen. De intentie is dat ook volgend jaar de grasmat begraasd zal worden door deze kudde.

De ijsvereniging heeft ook mee kunnen profiteren van de RABO-clubactie. Met het geld dat we vorig jaar mochten ontvangen van deze actie zijn nieuwe jassen aangeschaft. Het kwam mooi uit dat ze dit seizoen ook gedragen konden worden op het ijs. Met het geld dat we afgelopen oktober hebben ontvangen is de stoep bij de kantine aangepast. Hartelijk dank aan diegenen die op onze vereniging hebben gestemd!

Bij de algemene ledenvergadering van het Gewest Drenthe is informatie gegeven over de nauwe samenwerking tussen de Gewesten Groningen en Drenthe. Er is inmiddels één bestuur voor beide gewesten maar er is geen fusie. Wat betreft de nieuwe ijsbaan heeft de Provincie de voorkeur gegeven aan Hoogeveen maar er is nog steeds onzekerheid omdat Hoogeveen heeft aangegeven de ijsbaan niet binnen de gestelde tijd af te kunnen krijgen. De Provincie is nu weer aan zet en het Gewest Drenthe hoopt van harte dat de ijsbaan wordt gerealiseerd. Het Gewest Drenthe krijgt geen geld meer van het sectiebestuur KNSB en vraagt daarom contributie van alle aangesloten natuurijsverenigingen. Hiervoor krijgen de verenigingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering terug en BumaStemra-rechten voor het draaien van muziek. Daarnaast kunnen leden 3x gratis schaatsen in Kardinge. Het KNSB-lidmaatschap komt hier nog bij.

De bestuursleden Harry Nijland, Reinder Brinks en Roelof Rossing traden af. Alle drie waren ze herkiesbaar.

Aan het eind van de vergadering werd aandacht geschonken aan het feit dat Hilbrant Hartlief 35 jaar bestuurslid van de IJsvereniging is geweest en Reinder Brinks en Roelof Rossing 15 jaar bestuurslid zijn geweest.