IJsvereniging Paterswolde

Archives

DATA GRATIS SCHAATSEN KARDINGE

Het komende seizoen zijn er drie tijdstippen vastgesteld waarop leden van de IJsvereniging gratis kunnen schaatsen op Kardinge:

zaterdag 6 november 2021:  16.00-18.00 uur

zaterdag 18 december 2021:  16.00-18.00 uur

zaterdag 29 januari 2022:     16.00-18.00 uur

Voor de eerste keer, op 6 november, moet u hiervoor een ticket bestellen. Dit omdat voor november de Corona-maatregelen nog niet bekend waren bij het vaststellen van de data.

Vanaf 15 oktober kunt u een ticket bestellen via  https://knsb-groningen.avayo.nl/transactions/new/81349

Zie voor meer informatie op de website van KNSB Gewest Drenthe onder natuurijs/schaatsdagen

RABO club support actie: STEM OP ONS

Tot 24 oktober kunt u als lid van de RABO-bank op ons stemmen met de RABO club support actie!

IJsvereniging Paterswolde en de Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie. Sportverenigingen krijgen ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving omdat ze persoonsgegevens verwerken van hun leden. In deze notitie wordt beschreven hoe we als IJsvereniging Paterswolde omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Persoonsgegevens die we verwerken: Achternaam en initialen, adresgegevens en bankrekeningnummer.  Deze gegevens heeft u ons verstrekt omdat u lid bent geworden van onze vereniging.

De IJsvereniging Paterswolde verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: de bankgegevens voor het afschrijven van de contributie en de adresgegevens voor het bezorgen of verzenden van uw ledenkaarten en nieuwsbrief.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard: de vereniging bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Met andere woorden, zodra u uw lidmaatschap opzegt worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden: IJsvereniging Paterswolde verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (b.v. betaling contributie) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. IJsvereniging Paterswolde gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Via onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat ze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen van persoonsgegevens IJsvereniging Paterswolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. U heeft het recht de IJsvereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, te corrigeren of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan de organisatie die de betreffende gegevens van de Vereniging heeft ontvangen.

Publicatie van foto’s. Als de ijsbaan open is kunnen foto’s gemaakt worden die ook op de site te zien zullen zijn. Het vertonen van deze foto’s wordt gezien als gerechtvaardigd belang om de vereniging te promoten. Ook de foto’s van wedstrijden kunnen op de website gepubliceerd worden. Hierbij kunnen schaatsers of toeschouwers herkenbaar in beeld komen. Wij zijn van mening dat deze foto’s de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet schaden. Bent u onverhoopt een andere mening toegedaan dan vragen wij u dit kenbaar aan ons te maken. U kunt uw bezwaar richten aan ons secretariaat.

Verslag jaarvergadering IJsvereniging 2019

Op donderdag 28 november heeft de IJsvereniging Paterswolde haar jaarlijks ledenvergadering gehouden.

De secretaris en de penningmeester presenteerden hier hun jaarverslagen.

Afgelopen seizoen is de ijsbaan niet open geweest. Het was nog even spannend, op 20 januari hadden we 3 cm ijs en op dinsdag 22e was dit gegroeid tot bijna 5 cm. Helaas begon het toen te sneeuwen en werd het duidelijk dat de baan niet open zou gaan.

Afgelopen seizoen konden onze leden drie keer gratis schaatsen op kunstijsbaan Kardinge in Groningen. Het Gewest Drenthe organiseert dit samen met Gewest Groningen voor alle leden van de Natuurijsverenigingen die bij de KNSB zijn aangesloten. In oktober waren er totaal 335 schaatsers waarvan 14 van onze vereniging, in december waren er totaal 1091 schaatsers waarvan 77 van onze ijsvereniging en in februari waren er totaal 521 schaatsers waarvan 28 van onze vereniging.

Op vrijdag 19 april is de jaarlijkse klaverjasavond geweest. Het was een gezellig en goed bezochte avond. iedereen ging met een prijs naar huis. Ook onze nieuwjaarsborrel met onze vrijwilligers wordt al een traditie en wordt goed bezocht.

Gedurende het hele seizoen komen bestuursleden elke donderdagochtend bij elkaar op de baan voor onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kantine en het bijhouden van de baan.Er is een overkapping gekomen van het berghok en een deel van de bestrating is opnieuw gelegd.

Afgelopen zomer is de grasmat weer onderhouden door een kudde schapen. De intentie is dat ook volgend jaar de grasmat begraasd zal worden door deze kudde.

De contributie is niet verhoogd dit jaar maar we hebben wel de leeftijd voor jeugdkaarten verschoven naar 18 jaar. Dit betekent dat de leeftijdsgrens nu overeenkomt met de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie. Voor de kantinemedewerkers is het via de ledenkaart beter zichtbaar of iemand 18 jaar is. Geen waterdicht systeem en er kan nog steeds gevraagd worden naar een identeitskaart.

De penningmeester gaf in zijn jaarverslag aan dat dit seizoen de liquide middelen iets zijn toegenomen en we een positief saldo hebben behaald. Er waren geen inkomsten van kassa en kantine. We mochten wel  ruim €1300 ontvangen van de RABO-clubsupportactie. Er zijn geen grote onkosten geweest voor onderhoud.

Bij de algemene ledenvergadering van het Gewest Drenthe is informatie gegeven over de nauwe samenwerking tussen de Gewesten Groningen en Drenthe. Er is inmiddels één bestuur voor beide gewesten maar er is geen fusie. Het feit dat de nieuwe ijsbaan in Hoogeveen niet doorgaat is een teleurstelling voor het Gewest Drenthe. Het Gewest is gestart met acties met schoolschaatsen om de jeugd in contact te brengen met ijs.

De bestuursleden Hilbrant Hartlief, Jan Rutgers en Johannes Koolman traden af. Alle drie waren ze herkiesbaar.