IJsvereniging Paterswolde

Archives

KLAVERJASAVOND gezellig en sportief

Onze klaverjasavond op 15 april is met 24 deelnemers gezellig en sportief verlopen.

De 1e prijs ging naar Erik de Rink, de 2e prijs naar Auke Meinema en de 3e prijs naar Hendrik Been.

Alle deelnemers gingen met een prijs naar huis.

 

Verslag jaarvergadering IJsvereniging 2019

Op donderdag 28 november heeft de IJsvereniging Paterswolde haar jaarlijks ledenvergadering gehouden.

De secretaris en de penningmeester presenteerden hier hun jaarverslagen.

Afgelopen seizoen is de ijsbaan niet open geweest. Het was nog even spannend, op 20 januari hadden we 3 cm ijs en op dinsdag 22e was dit gegroeid tot bijna 5 cm. Helaas begon het toen te sneeuwen en werd het duidelijk dat de baan niet open zou gaan.

Afgelopen seizoen konden onze leden drie keer gratis schaatsen op kunstijsbaan Kardinge in Groningen. Het Gewest Drenthe organiseert dit samen met Gewest Groningen voor alle leden van de Natuurijsverenigingen die bij de KNSB zijn aangesloten. In oktober waren er totaal 335 schaatsers waarvan 14 van onze vereniging, in december waren er totaal 1091 schaatsers waarvan 77 van onze ijsvereniging en in februari waren er totaal 521 schaatsers waarvan 28 van onze vereniging.

Op vrijdag 19 april is de jaarlijkse klaverjasavond geweest. Het was een gezellig en goed bezochte avond. iedereen ging met een prijs naar huis. Ook onze nieuwjaarsborrel met onze vrijwilligers wordt al een traditie en wordt goed bezocht.

Gedurende het hele seizoen komen bestuursleden elke donderdagochtend bij elkaar op de baan voor onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kantine en het bijhouden van de baan.Er is een overkapping gekomen van het berghok en een deel van de bestrating is opnieuw gelegd.

Afgelopen zomer is de grasmat weer onderhouden door een kudde schapen. De intentie is dat ook volgend jaar de grasmat begraasd zal worden door deze kudde.

De contributie is niet verhoogd dit jaar maar we hebben wel de leeftijd voor jeugdkaarten verschoven naar 18 jaar. Dit betekent dat de leeftijdsgrens nu overeenkomt met de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie. Voor de kantinemedewerkers is het via de ledenkaart beter zichtbaar of iemand 18 jaar is. Geen waterdicht systeem en er kan nog steeds gevraagd worden naar een identeitskaart.

De penningmeester gaf in zijn jaarverslag aan dat dit seizoen de liquide middelen iets zijn toegenomen en we een positief saldo hebben behaald. Er waren geen inkomsten van kassa en kantine. We mochten wel  ruim €1300 ontvangen van de RABO-clubsupportactie. Er zijn geen grote onkosten geweest voor onderhoud.

Bij de algemene ledenvergadering van het Gewest Drenthe is informatie gegeven over de nauwe samenwerking tussen de Gewesten Groningen en Drenthe. Er is inmiddels één bestuur voor beide gewesten maar er is geen fusie. Het feit dat de nieuwe ijsbaan in Hoogeveen niet doorgaat is een teleurstelling voor het Gewest Drenthe. Het Gewest is gestart met acties met schoolschaatsen om de jeugd in contact te brengen met ijs.

De bestuursleden Hilbrant Hartlief, Jan Rutgers en Johannes Koolman traden af. Alle drie waren ze herkiesbaar.