IJsvereniging Paterswolde

Archives

Historie

IJsvereniging Paterswolde sinds 1946

IJsver.Paterswolde 013In de vroegere gemeente Eelde bestonden in de 20e eeuw al meer dan honderd jaar lang twee flinke dorpen, te weten Eelde en Paterswolde met daarnaast in het noorden Eelderwolde en nog enkele kleine gehuchtjes, zoals ze vroeger werden genoemd. Dat waren b.v. de Schelfhorst, het Oosterbroek en het Zuideinde. In 1920 kreeg Eelde een heuse ijsvereniging en toen begon de concurrentie tussen de twee dorpen al een beetje om zich heen te slaan. Bewoners van Paterswolde konden geen lid worden in Eelde, de Novastraat was de grens en wie daar ten noorden van woonde was Paterswoldenaar en bleef dus buiten het Eelder ledenbestand. Met een eigen ijsbaan in Paterswolde wilde het niet aanstonds vlotten. Men had natuurlijk het Paterswoldse Meer vlak in de buurt van het dorp en daar organiseerde een spontaan ontstaan soort bestuur wel wedstrijden, maar als de winter voorbij was, was het ook met het ‘noodbestuur’ weer gedaan (‘verdampt’ zou men nu zeggen…) en moest men maar afwachten wat het in een volgende winter werd. Pas in de dertiger jaren werd er wel eens geschaatst op het land waar nu de huidige ijsbaan is gelegen, aan de Hoofdweg-Oostzijde, zo’n 200 meter ten zuiden van de Meerweg naar Haren. Het was een begin van een ijsvereniging maar nog voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, dus aan het eind van de laatste zgn. ‘crisisjaren’ tussen 1936 en 1939, verdween ook deze club weer.

Na de oorlog werd het allemaal anders. Toen durfde Paterswolde het wel aan om naast Eelde zelf een ijsclub op te richten en dat gebeurde dan ook in januari 1946. Eerste voorzitter werd Hendrik Visser uit de familie der botenbouwers en zeilers aan de Meerweg. Secretaris werd ‘kapper’ Sipke Franke en penningmeester werd Willem Snijder, groentenkweker op Noordwijk. Bestuursleden werden Harm Arends, landbouwer-veehouder aan de Wierenga’s Laan achter het doktershuis van de doktoren Kraak en Wiarda en Bertus Rutgers, kweker en wonend aan de Onlandseweg. Bij de oprichting die plaatsvond in Café De Braak van Marten Land bij de ingang van de Braak waren er dus vijf bestuursleden en vrij kort na de oprichting kwamen daar de heren Jannes Talens en Hilbrand Meulman, beide wonend in de Duinstraat, nog bij. Toen in 1949 de familie Visser emigreerde naar Australië, kwam voor voorzitter Hendrik Visser Bertus Lok hem opvolgen en prominente voorzitters waren later Jaap Helder, Albert Hartlief (‘Ap Spar’) en sedert 2003 Roelof Rossing. Het zou te ver voeren alle bestuursleden uit de voorbije bijna 65 jaar te noemen, maar Willem Snijder en Hilbrand Meulman bereikten hun 40-jarig jubileum en werden daarvoor uitvoerig gehuldigd.

Door de jaren heen gonsde het in Paterswolde van activiteiten in en om de ijsvereniging als het winterweer werd. In de eerste helft van het bestaan waren de kortebaanrijderijen hoogtepunten en ze werden gehouden voor zowel dames als heren. Tal van prominenten waren er te bewonderen als Boele de Vries uit Rolde, die er z’n eerste Drentse (jeugd)kampioenschap won en die 25 jaar later nog steeds van de partij was als er in Paterswolde werd geschaatst. Toen nog niemand ooit had gehoord van Jan Bols uit Hoogeveen, won deze toen nog jonge knaap al een langebaan – afvalwedstrijd op de baan in Paterswolde, een zege die hij nooit vergat en natuurlijk stond bij de kortebaanwedstrijd, die traditioneel een eerste prijs had van honderd gulden, ook de Eeldenaar Hendrik Hoven altijd op de startlijst. Hendrik Hoven vertelde mij ooit tijdens een gesprek voor Dorpsklanken dat ik met hem had, dat hij het huis aan de Hoofdweg 102 in Eelde voor meer dan de helft had betaald uit de opbrengst van de kortebaanwedstrijden, die hij in z’n schaatsloopbaan reed en die hem soms in één winter wel twee- of drieduizend gulden opleverden, toen een fenomenaal bedrag natuurlijk.

Was er in de eerste decennia van de ijsclubs in de gemeente Eelde veel concurrentienijd (wie rijdt de eerste wedstrijd en wie krijgt de toprijd(st)ers naar zijn baan?) later kwam er een betere samenwerking en ging men zelfs jaarlijks om en om het Eelder kampioenschap kortebaan voor mannen en vrouwen organiseren. Als het goed weer was trokken die kampioenschappen zomaar een duizend toeschouwers! In de eerste jaren werden Jo Krijthe en Koen Deelsnijder een paar keer plaatselijk kampioen, later ook Gerrit Bazuin, Berend Casemier en Paul Woldendorp en bij de dames Martine Hofstee en Jeanne de Vries.

Tenslotte nog dit: tot op de huidige dag trekt de ijsbaan in Paterswolde heel veel recreatieve schaatsers zodra het bordje: ‘IJsbaan Open’ bij de ingang staat. Vooral natuurlijk als het ijs op het Paterswoldse Meer nog niet vertrouwd is, maar ook als dat wel zo is. Men kan er schaatsen in een mooie en veilige omgeving, zowel overdag als ’s avonds want de baan heeft een prima verlichting. Voorts is er een gezellige kantine en tal van andere voorzieningen. Als de winters weer wat talrijker zouden worden met tenminste twee of drie weken goed schaatsijs heeft een ijsbaan als die in ons dorp Paterswolde bestaat zeker nog een lange toekomst voor zich.

Ap Odding